Door de staat gefinancierde gezondheidszorg voor expats – Zwitserland

Niets in Zwitserland is goedkoop.

Gezondheidszorg is geen uitzondering.

In dit artikel bespreken we de gezondheidszorg voor expats in Zwitserland.

Het Zwitserse gezondheidszorgsysteem is volgens de Euro Health Consumer Index Survey (2015) van een zeer hoge standaard, zo niet de hoogste van de hoogste.

Gezondheid is voor iedereen beschikbaar, d.w.z. het is universeel, maar is gebaseerd op verzeke-ringen.

Verplichte zorgverzekering

Gezondheidszorg voor expats in Zwitserland kan duur zijn, maar Expats moet binnen drie maanden na aankomst in Zwitserland een medische verzekering afsluiten.

Omdat het verplicht is, kunnen verzekeringsmaatschappijen u niet weigeren om ten minste basis-gezondheidszorg te verlenen.

Verzekeringskosten variëren van bedrijf tot bedrijf en van gemeente tot gemeente en van kanton tot kanton.

De gemiddelde maandelijkse premie voor basisgezondheidszorg is ongeveer £ 250 per maand.

Daar bovenop komt nog het teveel betaalde dat u moet betalen als u een claim indient, evenals eventuele extra’s die niet onder uw polis vallen. Dus het is niet goedkoop.

Het is echter hetzelfde voor alle leeftijdsgroepen en geslachten binnen hetzelfde bedrijf, onge-acht de gezondheidstoestand van de premiebezitters.

Er is een ‘gratis’ dekking van de ziektekostenverzekering om tegemoet te komen aan medische behoeften die niet worden gedekt door de basisverzekeringen – dit kan upgrades omvatten in zie-kenhuizen, gratis medicijnen, tandheelkundige zorg, medische categorieën die niet onder de ba-sisverzekering vallen, enzovoort.

De kosten van deze bescherming zijn echter op risico’s gebaseerd.

Medische faciliteiten
U kunt echter een hoog serviceniveau verwachten als het gaat om gezondheidszorg voor expats in Zwitserland.

U bent vrij om uw arts te kiezen en wachttijden zijn kort.

Hoewel van de vier belangrijkste talen die in Zwitserland worden gesproken – Duitsland, Frans, Ita-liaans en Romeins – het Engels niet één is, spreken de meeste artsen in de steden Engels.

Openbare ziekenhuisfaciliteiten zijn uitstekend en van een zeer hoge standaard.

De meeste behandelingen vallen onder de basisverzekering, maar er kunnen extra kosten zijn voor de specialistische behandeling en medicijnen.

Zwitserland heeft enkele van de hoogste verhoudingen van artsen voor de algemene bevolking.

Werken in Zwitserland, maar buiten wonen

De kosten van levensonderhoud in Zwitserland worden over het algemeen als zeer hoog be-schouwd.

Daarom mag u tijdens uw werk in Zwitserland kiezen om buiten zijn grenzen te wonen.

In dat geval mag u gedekt zijn voor gezondheidszorg in het land waar u woont.

Nood- en / of ongevalsklep

Bij een ongeval op het werk of elders bent u gedekt door de verzekering van uw werkgever.

De verzekering van uw bedrijf geeft u ook recht op de normale sociale uitkeringen, zoals werk-loosheidsuitkering, ouderdomspensioen, zwangerschapsverlof enzovoort.

Deze verzekering – sociale zekerheid – dekking is op werknemer / werkgever gebaseerd.

Medewerkers betalen ongeveer 8,5% van hun salaris voor deze dekking.

EHIC – Europese ziekteverzekeringskaart.

Voor bezoekende vrienden en familie uit de EU en andere landen die in aanmerking komen, is er de dekking van de EHIC.

Deze kaart geeft u echter alleen recht op door de staat verstrekte medische behandeling.

Het heeft geen betrekking op repatriëring, voortzetting van medische zorg of niet-dringende me-dische zorg.

Het is daarom belangrijk dat bezoekers van Zwitserland over de juiste reisverzekering beschikken.

Risico op tekenbeten

Tussen april en oktober is er een verhoogd risico op tekenbeten.

Er is een hoge jaarlijkse incidentie van de ziekte van Lyme en door teken overgedragen encefalitis (TBE), dus nogmaals, het is belangrijk om de juiste zorgverzekering te hebben.

Dit geldt voor zowel expats als hun bezoekende vrienden en families.
De nummers van de hulpdiensten die moeten overgaan, zijn 112 of 144.

2018-09-18T09:43:31+00:00 Moving To: Zwitserland|About: |