Verhuizen naar het VK – Belastingen

Het VK is een populaire keuze voor mensen die een nieuw leven willen beginnen in het buiten-land. Wat moet u weten over financiën en belastingen in het Verenigd Koninkrijk voordat u ver-huist?

Het VK is al lang een populaire keuze voor mensen die willen emigreren om een nieuw leven te beginnen. Met veel te bieden, is het geen verrassing dat het een favoriet is bij mensen over de hele wereld.

Een van de opvallende voordelen moet zijn de sociale zekerheid en de beroemde NHS – National Health Service.

Daarnaast heeft het fantastische banen- en carrièremogelijkheden, uitstekend onderwijs en een geweldige levensstijl.

OK, dus er is misschien wat meer regen dan je zou verwachten, maar je kunt niet alles hebben.

Dus wat moet je weten voordat je je nieuwe leven begint? Laten we eens kijken naar de verschil-lende aspecten van financiën en belastingen in het VK.

Fiscale verplichtingen bij verhuizing naar een nieuw land
Belasting en nationale verzekering (sociale zekerheid zoals die ook welbekend is) wordt geregeerd door HMRC – Hare Majesteit’s Revenue and Customs.

Er zijn zeer strikte richtlijnen die van toepassing zijn op degenen die daar wonen en werken. Daar-naast zijn er andere elementen van financiën en belasting in het Verenigd Koninkrijk waar u reke-ning mee moet houden.

Natuurlijk zijn er, net als met elk land, veel verschillende soorten belastingen, waarvan sommige van toepassing zijn en sommige niet.

In de eerste plaats is het belangrijk om ervoor te zorgen dat uw financiën in orde zijn in uw eigen land. Dit houdt in dat je hen informeert dat je naar het buitenland verhuist en de tijd dat je ver-wacht buiten het land te zijn. U moet ervoor zorgen dat u een belastingaangifte doet en het ver-schuldigde geld vereffent.

Als u belasting hebt betaald via uw salaris, ziet u mogelijk dat u recht heeft op een belastingterug-gave. Dit zal waarschijnlijk worden uitgewerkt zodra het boekjaar is afgerond.

Zodra u in het Verenigd Koninkrijk aankomt, moet u de HMRC op de hoogte stellen van uw aan-komst en eventuele benodigde formulieren invullen.

Zorg ervoor dat alle aspecten van financiën en belastingen in het Verenigd Koninkrijk die op u van toepassing zijn, gedekt zijn. Ze hebben een heel goed online systeem, wat betekent dat de mees-te dingen online kunnen worden gevonden en ingevuld.
Inkomstenbelastingtarieven in het Verenigd Koninkrijk
Inkomstenbelasting in het VK valt onder de bevoegdheid van de HMRC en het belastingjaar loopt van april tot maart.

Voor werklozen informeert de werkgever de HMRC en belastingen worden aan de bron in minde-ring gebracht op uw salaris. Als u als zelfstandige werkt, wordt van u verwacht dat u zich online of telefonisch registreert voor zelfevaluatie.

Aan het einde van het belastingjaar heeft u tot oktober van het volgende jaar de tijd om een papieren aangifte in te dienen en 31 januari om een online aangifte in te dienen.

Alle verschuldigde gelden moeten vóór 31 januari betaald zijn, anders zou je een flinke boete te-gemoet kunnen gaan.

Belastingen in het Verenigd Koninkrijk worden niet aangerekend op inkomsten van maximaal £ 11.500. Na £ 11.500 betaalt u 20% tot u £ 45.000 ontvangt. Het wordt dan aangerekend aan een ho-ger tarief van 40% voor £ 45,001 tot £ 150.000 en 45% voor diegenen die meer dan £ 150.000 ver-dienen.
Socialezekerheidsbijdragen in het Verenigd Koninkrijk
Sociale zekerheid in het Verenigd Koninkrijk staat bekend als Nationale Verzekeringen en van werknemers of zelfstandigen wordt verwacht dat zij bijdragen aan de Nationale Verzekeringen leveren.

Zodra een persoon 16 wordt, krijgen ze een nationaal verzekeringsnummer dat bij hen is voor het leven. Iedereen moet een NI-nummer hebben om bijdragen te kunnen leveren.

Dit geeft iedereen recht op een staatspensioen zodra ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Andere voordelen zijn zwangerschapsuitkering, rouwverwerking

Andere voordelen zijn de zwangerschapsuitkering, de uitkering bij rouwverwerking en de uitkering voor werkzoekenden. De National Health Service wordt niet gefinancierd door National Insurance, maar door

De National Health Service wordt niet gefinancierd door National Insurance, maar door de belas-ting. Iedereen betaalt Nationale Verzekering wanneer ze £ 157 per week of meer verdienen.

Voor degenen die als zelfstandige werken, moet u bijdragen betalen over winsten van £ 6.025 of meer per jaar
Vennootschapsbelasting in het VK
De vennootschapsbelasting in het Verenigd Koninkrijk heeft momenteel een vast basistarief van 19% (met uitzondering van ondernemingen met een ringafdekking). Het is onlangs teruggebracht tot 19% voor de jaren vanaf 2017, 2018 en 2019.

In het jaar 2020 zal het verder dalen tot 17%.

Vennootschapsbelasting is van toepassing op alle naamloze vennootschappen, elk buitenlands be-drijf dat een vestiging in het Verenigd Koninkrijk heeft, hetzij een kantoor hetzij een filiaal. Het is ook van toepassing op community-, sport- en clubgroepen en organisaties.

Wanneer u een bedrijf start, moet u zich eerst en vooral aanmelden voor vennootschapsbelasting. Dan moet u de administratie bijhouden en een belastingaangifte indienen vóór de deadline als het boekjaar voltooid is.

Als uw bedrijf niet alleen in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd, betaalt u alleen vennootschaps-belasting over de winst van het Britse filiaal.
BTW in het VK
De BTW in het VK werd lange tijd berekend op 17,5%. Dit nam in 2011 echter toe tot 20% en bleef sindsdien op hetzelfde niveau.

Er zijn verlaagde tarieven en BTW-vrijstellingen voor bepaalde goederen en diensten. Voor kinder-autostoeltjes geldt een btw-belasting van 5%, terwijl kinderkleding en de meeste etenswaren zijn vrijgesteld.

In tegenstelling tot veel andere landen, is de btw-registratiedrempel veel hoger en moeten alleen bedrijven met een omzet van £ 85.000 zich registreren. Zodra een bedrijf btw-plichtig is, kunnen zij vervolgens btw in rekening brengen.

Als een bedrijf niet is geregistreerd, maar btw op goederen en diensten betalen, kunnen ze de btw van hun klanten niet in rekening brengen.

De bedrijven die geregistreerd zijn, kunnen de btw die zij betalen opeisen en moeten jaarlijks een btw-aangifte indienen.

Andere Britse belastingen
Terwijl de inkomstenbelasting, btw, vennootschapsbelasting en nationale verzekeringen op natio-naal niveau worden behandeld door de HMRC, is er één belasting die op gemeentelijk niveau wordt behandeld.

Er is iets bekend als de Raadsbelasting in het VK die wordt vastgesteld door gemeenteraden en moet worden betaald voor degenen die in een woning wonen. De kosten worden per huishouden in rekening gebracht en worden bepaald op basis van de grootte en de postcode van een woning. Het is jaarlijks betaalbaar en als u een alleenstaande volwassene bent, kunt u 25% korting aanvra-gen. Deze belasting is van toepassing op iedereen die in gehuurde of eigen accommodatie woont.

Voor meer informatie over financiën en belastingen in het Verenigd Koninkrijk en hoe dit op u van toepassing is, is de HMRC-website een uitstekende informatiebron.

2018-09-18T09:36:58+00:00 Moving To: Verenigd Koningkrijk|About: |