Verhuizen naar het VK – Visa

Om de visumvereisten te controleren, moet u informatie verstrekken over waar u naartoe ver-huist en wat het doel van uw bezoek is. Als u een EU- of EER-burger bent, heeft u geen visum no-dig om te werken of te wonen in het VK. Deze faciliteit geldt voor een onbeperkte tijd zonder regi-stratie of aanvraag van een vergunning. Deze situatie zal na de Brexit en de overgangsperiode (31 december 2020) veranderen en zal gevolgen hebben voor het aantal verhuizingen naar het VK. Mensen die van buiten de EU / EER, Canada, Australië of de VS komen, hebben een visum nodig om het VK binnen te komen en te werken. Ze moeten bij de Britse ambassade worden aange-vraagd voor vertrek.

Als u in het VK werkt, moet u zich registreren en belastingen betalen met HMRC. Uw werkgever zou dit voor u moeten doen, maar het is essentieel om te controleren of u bent geregistreerd. Hiermee kunt u belasting en nationale verzekeringen betalen. Nationale verzekeringspremies ge-ven u recht op uitkeringen, zoals de felbegeerde NHS, historisch gezien de eerste gezondheidszorg “gratis op het moment van bezorging” in de wereld. Voordat u verhuist, wilt u misschien ook kijken naar het openen van een Britse bankrekening om betalingen in uw nieuwe land gemakkelijker te maken en te ontvangen.

2018-09-18T10:43:14+00:00 Moving To: Verenigd Koningkrijk|About: |