Verhuizen naar Zwitserland – Belastingheffing

Als u naar Zwitserland verhuist, is uw voornaamste zorg waarschijnlijk het vinden van werk en het uitzoeken waar u wilt wonen.

Uw beslissing om te verhuizen brengt veel praktische zaken en wettigheid met zich mee, en u zult onderzoek moeten verrichten.

Een gebied waarop u bijzondere aandacht moet schenken, is financiën en belastingen in Zwitser-land en hoe dit op u van toepassing is.

Onderzoek naar deze informatie vóór een verhuizing moet het leven veel gemakkelijker maken.

Als u het meeste van de administratie van tevoren kunt doen, is er minder te doen wanneer u in uw nieuwe huis aankomt.

Dan hoef je je alleen maar zorgen te maken om je weg te vinden en je te vestigen in het leven. Het is veel beter om tijd vrij te maken om te gaan ontdekken in plaats van thuis te zitten en te be-nadrukken welke vormen je moet invullen.

In dit artikel bekijken we de verschillende vormen van financiën en belastingen in Zwitserland om u te helpen kennis te maken met de kernfeiten.

Fiscale verplichtingen bij verhuizing naar een nieuw land

Vrijwel elk land heeft een groot aantal belastingregels te observeren.
De grote zijn natuurlijk inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en socialezekerheidsbij-dragen.

Hoewel deze in een of andere vorm in heel Europa bestaan, zijn er variaties. In sommige landen betaalt u alleen inkomstenbelasting aan een nationale autoriteit. Veel van de richtsnoeren, met name rond de socialezekerheidsbijdragen, worden vastgesteld door de EU. Natuurlijk is dit geen lid, dit is niet van toepassing op Zwitserland.

De regelgeving inzake financiën en belastingen in Zwitserland houdt echter in dat naast de federa-le inkomstenbelasting ook moet worden betaald op kantonnaal (regionaal) en gemeentelijk ni-veau.

Hoewel we u niet individueel kunnen adviseren over wat voor u van toepassing is, kunnen we u een overzicht bieden.

Allereerst moet u ervoor zorgen dat uw zaken in uw huidige land in de hand zijn. Als u een deel van het belastingtijdvak hebt gewerkt, moet u een aangifte indienen. Als je een deel van het jaar voor een werkgever hebt gewerkt, heb je mogelijk recht op een terugbetaling.

Inkomstenbelastingtarieven in Zwitserland

Inkomstenbelasting in Zwitserland wordt toegepast op federaal, kantonaal en gemeentelijk ni-veau. Waar u woont, zal zeker van invloed zijn op de belasting die u betaalt als het gaat om kan-tonnale inkomstenbelasting.

Er zijn verschillende belastingniveaus voor elk van de verschillende kantons. Het hoogste aantal kantons in een van de regio’s met een lager tarief is 17%. Als u dit toevoegt aan de federale maxi-mumratio van 11,5%, bekijkt u een belasting van maximaal 30%.

Als u ervoor kiest om in een kanton te wonen met een hoger tarief, zou u kantonnale inkomsten-belasting van 30% kunnen betalen. Als u dit federale tarief toevoegt, krijgt u een hoger tarief van 41,5%. Over het algemeen is de inkomstenbelasting in Zwitserland echter niet hoger dan deze.
Er zijn verschillende belastingaftrekken beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld de rente die u op lenin-gen aflost, aftrekken.

De manier waarop u wordt belast, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Echtparen wor-den als koppel belast en profiteren van een korting. Eenoudergezinnen betalen ook een lager ta-rief.

Sociale zekerheidsbijdragen in Zwitserland

Het is verplicht voor expats om een Zwitserse sociale verzekering af te sluiten. In ruil daarvoor krijgt u toegang tot de verschillende voordelen die het land te bieden heeft. Deze omvatten ge-zondheidszorg, werkloosheidsuitkering, langdurig ziekteverlof, zwangerschapsuitkering en natuur-lijk een pensioen.

Zoals in Europa vrij standaard is, zijn de bijdragen gebaseerd op een percentage van uw salaris waarbij elke persoon afzonderlijk wordt belast.

Als u werkt, betaalt de werkgever meestal de helft. Als u als zelfstandige werkt, moet u uw eigen dekking regelen.

Nogmaals, de kosten variëren van kanton tot kanton, dus waar je woont is een factor. Bepaalde voordelen worden afgehandeld door het relevante kanton en de rest valt onder de bevoegdheid van de federale dienst voor binnenlandse zaken.

Wanneer u in Zwitserland aankomt, heeft u drie maanden de tijd om uw sociale verzekering aan te schaffen om zowel u als uw gezin te dekken.

Vennootschapsbelasting in Zwitserland

Net als de inkomstenbelasting wordt de vennootschapsbelasting behandeld op federaal en kanto-naal / gemeenschapsniveau. Het federale CIT-tarief is 8,5% op winst na belasting.
Elk kanton heeft zijn eigen belastingwetten en heffingen tegen verschillende tarieven. Dit kan be-palen waar u besluit om uw bedrijf te baseren op het feit dat de kosten worden geheven op de locatie van de bedrijfslocatie. Het bereik van belastingtarieven is eigenlijk breed, variërend met het laagste gecombineerde percentage van 11,5% en de hoogste 24,2%.

Ingezeten bedrijven worden belast op alle winsten gemaakt op inkomen in Zwitserland.

Niet-ingezeten bedrijven zijn slechts belastingen op het inkomen dat in Zwitserland wordt ge-maakt.

BTW in Zwitserland

Aangezien Zwitserland geen deel uitmaakt van de Europese Unie, heeft het de volledige vrijheid om zijn eigen btw-tarieven vast te stellen. Dit is de reden waarom je het veel lager zult vinden dan alle EU-lidstaten.

Het BTW-tarief is slechts 8%, en dat is het sinds 2011. Er is ook een BTW-verlaagd tarief van 3,8% voor hotelaccommodatie. Dit is echter pas gepland tot eind 2017.

Een ander verlaagd tarief van 2,5% wordt toegepast op voedsel en drank, landbouwvoorraden en enkele andere goederen en diensten. Btw-vrijstellingen zijn van toepassing op leveringen van goederen en service aan luchtvaartmaatschappijen. De registratiedrempel is CHF 100.000 en be-drijven met BTW-registratie moeten een btw-aangifte indienen.

De registratiedrempel is CHF 100.000 en bedrijven met BTW-registratie moeten een btw-aangifte indienen.

Andere Zwitserse belastingen

Het belangrijkst zijn de verschillen in federale en kantonale belastingen.

Wanneer u onderzoekt wat waar van toepassing is, is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat u beide onderzoekt.

Sommige kantons hebben successierechten en schenkingsrechten, andere niet. Het is belangrijk om te weten wat wat doet.

U moet ervoor zorgen dat u op de hoogte bent van alles wat op u van toepassing zou kunnen zijn. Als u niet zeker bent, wordt u geadviseerd om advies in te winnen bij een ervaren accountant. Dit zal ervoor zorgen dat je alles op orde hebt, uiterst belangrijk wanneer je in een nieuw land aan het beginnen bent.

2018-09-18T09:44:02+00:00 Moving To: Zwitserland|About: |